EL*C Statement on Lesbophobic Case in Romania

Româna mai jos

Our colleague and EL*C member Oana Dorobantu had to face lesbophobic discrimination yesterday, when she tried to print flyers addressing violence against lesbians for the March for Women’s Safety in Bucharest (see below). The print shop they contacted (Easy Print Center SRL), firstly accepted to perform the work, and then abruptly refused to fulfil the order. After contacting a representative, it became evident that the refusal was motivated by lesbophobia. With Oana’s consent, we have chosen to share the recorded conversation in its entirety, accompanied by English subtitles. 

The company’s representative displayed a callous disregard, refusing service due to their opposition to the lesbian movement. They employed anti-gender rhetoric, invoking the “right to freedom of consciousness,” and resorted to well-worn tactics of violence against lesbians, including the fetishization of lesbianism (e.g., associating lesbians with pornography) and espousing lesbophobic and dogmatic theological statements (e.g., asserting lesbianism is “against nature” with reference to a higher power, God). 

According to our Observatory on Lesbophobia 2019 to 2022, the FRA 2019 LGBTI survey and the recently released Barometer on the Opinion Concerning the LGBT community in Romania, lesbian rights are routinely violated, and discrimination against lesbians remains unaddressed in Romania and in the rest of Europe. Oana has decided to file a complaint with the Romanian equality body, CNCD – Centrul Național de Combatere a Discriminării (National Center for Combating Discrimination), citing hate speech and discrimination based on sexual orientation. 

EL*C stands firmly in solidarity with Oana and every lesbian as they pursue justice in the face of lesbophobia. We emphasize that this incident unequivocally constitutes an act of lesbophobia — an intersectional form of violence arising from the convergence of sexism and heteronormativity. Frequently overlooked in legal proceedings, lesbophobia represents a deeply ingrained and normalized manifestation of hate speech and discrimination against lesbians. It is imperative that we acknowledge and address this specific form of discrimination to realize true human rights equality for lesbians. 

 

The fact that this act of discrimination is happening on the eve of the March for Women’s Safety is a stark reminder of how lesbian mobilization is key within the feminist and LGBTI movement. We encourage every person to join Oana and their fellow lesbian activists during the March in Bucharest (TNB) on Sunday 22 Oct at 15:00 and we encourage everyone who suffered discrimination on the basis of their sexual orientation, gender identity, gender expression and/or sex characteristics to come forward if they can. EL*C stand in solidarity with Oana in their proceedings and will closely monitor this case. A swift and equitable decision from the Romanian equality body that condemns lesbophobia and upholds fundamental human rights is key. 

 ________________

 

Luare De Poziție A EL*C În Cazul de Lesbofobie din România

Colega noastră Oana Dorobanțu, membră EL*C, s-a confruntat ieri cu o formă de discriminare lesbofobă. Atunci când încercat să tipărească pliante despre violența împotriva lesbienelor (vezi mai jos) pentru Marșul pentru Siguranța Femeilor din București, tipografia pe care a contactat-o (Easy Print Center SRL) a acceptat inițial să execute lucrarea, iar apoi a refuzat brusc să onoreze comanda. În cursul unei discuții telefonice cu un reprezentant al companiei, a devenit evident că refuzul a fost motivat de lesbofobie. Cu acordul Oanei, am ales să facem publică conversația înregistrată în întregime, însoțită de subtitrări în limba engleză.  

Reprezentantul companiei a recunoscut că refuzul serviciul este motivat de dezacordul său față de mișcarea lesbiană. Acesta a folosit o retorică împotriva genului, invocând “dreptul la libertatea conștiinței” și au recurs la tactici de violență binecunoscute împotriva lesbienelor, inclusiv fetișizarea lesbianismului (asocierea lesbienelor cu pornografia) și exprimarea unui dogmatism teologic lesbofob (afirmarea că lesbianismul este “împotriva firii” cu referire la Dumnezeu).  

Potrivit Observatorului nostru privind lesbofobia 2019-2022, a sondajului FRA 2019 LGBTI și a recent publicatului Barometru de opinie asupra comunității LGBT din România, drepturile lesbienelor sunt încălcate în mod obișnuit, iar discriminarea împotriva lesbienelor rămâne neabordată în România și în restul Europei. Oana a decis să depună o plângere la CNCD – Consiliul Național de Combatere a Discriminării, invocând discurs instigator la ură și discriminarea pe bază de orientare sexuală.  

EL*C își exprimă solidaritatea față de Oana și față de fiecare lesbiană care își caută dreptatea în fața lesbofobiei. Subliniem faptul că acest incident constituie un act de lesbofobie – o formă intersecțională de violență care rezultă din îmbină sexismul și heteronormativitatea. Frecvent trecută cu vederea în procedurile legale, lesbofobia reprezintă o manifestare profund înrădăcinată și normalizată a discursului de ură și a discriminării împotriva lesbienelor. Este necesar să recunoaștem și să abordăm această formă specifică de discriminare pentru a materializa egalitate în materie de drepturile omului pentru lesbiene.  

Faptul că acest act de discriminare are loc în ajunul Marșului pentru Siguranța Femeilor este o demonstrație clară a modului în care mobilizarea lesbienelor este esențială în cadrul mișcării feministe și LGBTI. Încurajăm fiecare persoană să se alăture Oanei și activistelor lesbiene în timpul Marșului din București (TNB) de duminică, 22 octombrie, la ora 15:00 și încurajăm pe toți cei care au suferit discriminare pe baza orientării sexuale, identității de gen, expresiei de gen și/sau caracteristicilor sexuale să ia măsurile necesare dacă pot. EL*C își exprimă solidaritatea față de Oana în procesul său și va monitoriza îndeaproape acest caz. Este necesară decizie rapidă și echitabilă din partea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, care să condamne lesbofobia și să susțină drepturile fundamentale ale omului, este esențială. 

 

Pliantul în cauză:

Share This Article
Search